×

Urząd Dozoru Technicznego przeprowadził w Veolii Energii Łódź audyt recertyfikacyjny zintegrowanego systemu zarządzania. Audyt potwierdził spełnianie wymagań wszystkich czterech norm: zarządzania jakością – ISO 9001, zarządzania środowiskowego – ISO 14001, zarządzania BHP – ISO 45001 i zarządzania energią – ISO 50001 w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła i energii elektrycznej oraz sprzedaży ciepła i świadczeniu usług energetycznych.

Audytorzy UDT stwierdzili, że silnymi stronami naszej firmy są m.in: zaangażowanie kierownictwa firmy i pracowników w utrzymanie i doskonalenie systemu oraz bardzo dobry nadzór nad systemem; realizacja wielu inicjatyw mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy, wzorowa współpraca z instytucjami zewnętrznymi w realizacji wspólnych projektów z korzyścią dla mieszkańców miasta; natychmiastowa reakcja kierownictwa firmy na sytuację kryzysową (pandemia).

Tegoroczny audyt przeprowadzano po raz pierwszy systemem zdalnym.