×

Projekt o tej niezwykle inspirującej nazwie otrzymał dofinansowanie w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Uniwersytet Młodych Wynalazców”.

Projekt  o tej niezwykle inspirującej nazwie otrzymał dofinansowanie w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Uniwersytet Młodych Wynalazców”.

 

Celem projektu jest popularyzacja zagadnień związanych z energetyką odnawialną. Będzie on realizowany na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (WIPOŚ) Politechniki Łódzkiej. Uczestnikami będą również uczniowie z I LO w Łowiczu, I LO w Zduńskiej Woli, XXXII LO w Łodzi oraz partner przemysłowy – Veolia Energia Łódź.

 

Dr inż. Jarosław Sowiński z WIPOŚ  – współautor projektu  przedstawia go jako dynamiczną przygodę naukowo-przemysłową. Działania projektowe obejmą procesy i zjawiska pozyskiwania energii z biomasy –  od jej  biomasy na polach,  tartakach, składowiskach itp., przez ich zastosowanie aż po recykling po wykorzystaniu. Ważnym elementem projektu jest także ścisłe odwzorowanie relacji pomiędzy procesami przemysłowymi i laboratoryjnymi oraz środowiskiem naturalnym. Na każdym z etapów przewidziane są konsultacje ze specjalistami z WIPOŚ PŁ i Veolii Energii Łódź.