×

Aby przepisać umowę sprzedaży ciepła konieczne jest dostarczenie do Zespołu ds. Obsługi Klienta Wniosku o rozwiązanie umowy sprzedaży ciepła za porozumieniem stron przez dotychczasowego Odbiorcę oraz Wniosku o zawarcie umowy sprzedaży ciepła przez nowego właściciela/ dzierżawcę/ najemcę nieruchomości.

Wnioski są dostępne na stronie intenetowej: https://energiadlalodzi.pl/strefa-klienta-2/zespol-ds-obslugi-klienta/wzory-wniosow/