×

Veolia Energia Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich i Zarząd Dróg i Transportu kontynuują prace w II etapie inwestycji, jaką Urząd Miasta Łodzi realizuje w ramach rewitalizacji obszarowej śródmieścia miasta. Kolejny odcinek sieci ciepłowniczej, do której będą mogły być podłączone budynki, które aktualnie nie mają dostępu do ciepła systemowego, powstaje w ul. Wschodniej pomiędzy ul. Jaracza i Narutowicza. Podłączenie okolicznych kamienic do sieci ciepłowniczej przełoży się na redukcję smogu. Inwestycja na ul. Wschodniej jest jednym z kluczowych projektów jakie wspólnie z Biurem ds. Rewitalizacji UMŁ planujemy zrealizować centrum miasta aby z jednej strony nastąpiła poprawa warunków życia mieszkańców, a z drugiej poprawiła się jakość powietrza.