×

Wzajemne relacje w obszarze ciepłownictwa oraz bieżąca problematyka spółdzielców dominowały na FZNS, którego organizatorem była Veolia Energia Łódź

Taryfa dla ciepła, projekt wdrożenia e-BOK, omówienie udziału Veolii w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych, dalszy rozwój oferty efektywności energetycznej oraz ciepło systemowe jako najlepszy sposób zaopatrzenia miasta w ciepło w kontekście ogólnopolskiej walki z niską emisją (w tym omówienie dotychczasowych działań Veolii w ramach akcji „Niska emisja – wielka sprawa”) zdominowały kolejne spotkanie łódzkich spółdzielców z przedstawicielami Veolii Energii Łódź. Kolejne spotkanie w ramach Forum Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych odbyło się w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Fundusz zaprezentował spółdzielcom możliwości finansowania szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Coroczne spotkania ze spółdzielcami są ważnym elementem komunikacji oraz budowy partnerskich relacji z kluczowymi klientami w Łodzi.