×

Węzeł cieplny to połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.

 1. Podział ze względu na liczbę ogrzewanych budynków:
 • węzły indywidualne
 • węzły grupowe (obsługujące więcej niż jeden obiekt)
 1. Podział ze względu na liczbę przyłączonych instalacji:
 • węzły jednofunkcyjne
 • wielofunkcyjne
 1. Podział ze względu na rodzaj pełnionych funkcji:
 • węzły centralnego ogrzewania
 • węzły centralnej ciepłej wody użytkowej
 • węzły ciepła technologicznego
 1. Podział ze względu na liczbę stref przygotowania ciepłej wody użytkowej:
 • węzły jednostopniowe
 • węzły dwustopniowe
 1. Podział ze względu na rodzaj nośnika energii zasilającego węzeł:
 • węzły zasilane wodą gorącą
 • węzły zasilane parą nisko- lub wysokoprężną

Każdy budynek ma swoje specyficzne zapotrzebowanie na ciepło, każde przedsiębiorstwo ciepłownicze ma swoje  techniczne wymagania przyłączeniowe, a każdy mieszkaniec ma indywidualne nawyki w zakresie ogrzewaniaKryteria te mają wpływ na wybór węzła cieplnego do rozdziału ciepła w budynkach.