×

Veolia Energia Łódź była gospodarzem corocznego spotkania z przedstawicielami Forum Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych w Łodzi. Podczas spotkania, prezentowaliśmy tematy będące osią współpracy pomiędzy spółką dostarczającą ciepło systemowe i usługi okołociepłownicze a jej głównym klientem w tym poprawa efektywności energetycznej budynków. Innowacyjne rozwiązania zaproponowane przez Veolię dotyczyły m.in. wykorzystania odnawialnych źródeł energii w modelu zasilania obiektu. Spółka zaprezentowała także projekt stopniowej dekarbonizacji łódzkiego systemu ciepłowniczego. Spotkania ze spółdzielcami są ważnym elementem komunikacji oraz budowy partnerskich relacji z kluczowymi klientami w Łodzi. Tegoroczne odbyło się w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.