×

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych zorganizowało debatę pod hasłem: Kogeneracja – czyste powietrze dla miast , która odbyła się pod patronatem Ministra Energii, Wojewody Łódzkiego i Rektora Politechniki Łódzkiej w EC1 Centrum Kultury i Nauki w Łodzi. Dyskusja podczas debaty toczyła się wokół rozwoju i wsparcia kogeneracji jako efektywnego sposobu redukcji zanieczyszczenia powietrza w miastach oraz korzyści z tego płynących. Veolię podczas dyskusji reprezentował Sławomir Burmann, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Veolii Energii Łódź. Debata z udziałem przedstawicieli instytucji rządowych, parlamentarzystów, samorządowców, specjalistów z elektrociepłowni i pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej oraz przedstawicieli PTEZ przedstawiła możliwości zastosowania w miastach regionu łódzkiego technologii kogeneracyjnej. Dyskutowano również nad wymiarem środowiskowym stosowania ciepła z kogeneracji oraz mechanizmami wspierającymi lokalny rozwój sieci ciepłowniczych w celu likwidacji indywidualnych źródeł ogrzewania.