×

Veolia Energia Łódź podpisała umowę z konsorcjum firm Energotechnika – Energorozruch Gliwice S.A., ZRE Katowice S.A., AIUT Sp. z o.o. na wykonanie modernizacji czterech kotłów parowych w łódzkich elektrociepłowniach EC3 i EC4. Wartość kontraktu przekracza 95 milionów złotych.

23 listopada 2015 r. Veolia Energia Łódź podpisała umowę z konsorcjum firm Energotechnika – Energorozruch Gliwice S.A., ZRE Katowice S.A., AIUT Sp. z o.o. na wykonanie modernizacji czterech kotłów parowych w łódzkich elektrociepłowniach EC3 i EC4.
Modernizacja dotyczy trzech kotłów w EC3 (OP130 K1, K2 i OP230 K3) oraz jednego w EC4 (OP230 K2). Celem zaplanowanych modernizacji jest obniżenie emisji tlenków azotu (NOx) z tych kotłów do atmosfery. Przedsięwzięcie jest działaniem prowadzonym przez Veolię Energię Łódź w ramach dostosowania kotłów parowych w łódzkich elektrociepłowniach do spełnienia standardu emisyjnego NOx zgodnego z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie emisji przemysłowych- IED (Industrial Emissions Directive).
Dostosowanie urządzeń i instalacji w naszych zakładach do nowych norm emisyjnych jest istotnym elementem polityki zrównoważonego rozwoju Veolii w obszarze systematycznego ograniczania wpływu energetyki na środowisko – podkreśla Andrzej Szymanek, prezes zarządu Veolii Energii Łódź.
Realizację zadania zaplanowano na dwa kolejne lata 2016-2017 i w jej wyniku emisja NOx ze zmodernizowanych kotłów zostanie ograniczona poniżej 180 mg/Nm3 (obowiązywać będzie norma 200 mg/Nm3).
– Jako firma inżynierska kontynuujemy działania związane z dostosowaniem obiektów energetycznych do aktualnie obowiązujących standardów emisyjnych, a w przyszłości do spełnienia wymagań konkluzji BREF/BAT w zakresie emisji NOx poniżej 150mg/Nm3 – mówi Witold Kaczmarek, prezes zarządu Energotechnika-Energorozruch S.A.
Konsorcjum do realizacji w/w robót zostało wybrane w wyniku postępowania przetargowego. Wartość kontraktu przekracza 95 milionów złotych.