×

Veolia Energia Łódź otrzymała wyróżnienie w szóstej edycji konkursu „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację” w 2017 r. W imieniu spółki odebrała je Joanna Walczak. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane pracodawcom, którzy m.in. oferują staże i praktyki uczniom, biorą udział w organizacji nowoczesnych przestrzeni w szkołach, konkursów umiejętności czy zawodowych. Veolia Energia Łódź ściśle współpracuje w tym zakresie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, w którym jest klasa patronacka kształcąca uczniów w zawodach technik elektryk i technik energetyk.

Organizatorem plebiscytu jest Prezydent Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

fot. Anna Gnatkowska (ŁCDN)