×

Łódzki Klaster Fala Energii rozpoczął działalność. Został zainicjowany dla zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawy środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki. Zakładanymi korzyściami mają być: ograniczenie kosztów energii, rozwiązanie lokalnych problemów związanych m.in. z niską emisją, rozwój nowych źródeł energii, w tym rozwój energetyki rozproszonej, wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie postaw proekologicznych. Podpisy pod dokumentem złożyli, ze strony Veolia Energia Łódź Anna Kędziora-Szwagrzak – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny i Sławomir Jankowski – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju oraz prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak – Rektor Politechniki Łódzkiej, dr hab. inż. Krzysztof Galos prof. nadzw. PAN – Dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Andrzej Pirek – Prezes Zarządu Aqua Park Łódź. Klaster będzie prowadzić działalność na terenie gminy Łódź i ma formułę otwartą na innych partnerów, którymi mogą być osoby prawne, w tym jednostki naukowe i instytuty badawcze oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wyrażą chęć i gotowość współpracy z członkami Klastra w zakresie realizacji celów jego funkcjonowania.