×

Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi rozliczenia z odbiorcami ciepła, odpowiednio do zakresu świadczonych usług dla poszczególnych grup taryfowych, na podstawie odczytów wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych na przyłączach do węzłów cieplnych lub w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji, określonych w umowie sprzedaży ciepła.

Reklamacje związane z umowami sprzedaży ciepła można składać telefonicznie bądź e-mailowo. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt dla Klientówhttps://energiadlalodzi.pl/strefa-klienta-2/kontakt-dla-klientow-2/

Zgodnie ze standardami jakościowymi obsługi odbiorców, udzielenie odpowiedzi na  interwencje, skargi i zażalenia dotyczące niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, następuje w ciągu:

  • 12 godzin – informacje lub odpowiedzi telefoniczne na interwencje i skargi składane przez telefon lub informacje o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyjaśnienia,
  • 14 dni – odpowiedzi pisemne na interwencje, skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie oraz odpowiedzi na interwencje i skargi złożone przez telefon, które wymagają przeprowadzenia dodatkowych analiz, pisemnego wyjaśnienia,
  • 30 dni – odpowiedzi pisemne na interwencje, skargi i zażalenia odbiorców składane na piśmie, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.