×

Informację o przerwach w dostawie ciepła można znaleźć na stronie internetowej Spółki w zakładce: https://energiadlalodzi.pl/przerwy/