×

Numer Nabywcy/Płatnika znajduje się na górze po lewej stronie faktury VAT.