×
1 października 1993 roku Zespół Elektrociepłowni został przekształcony w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa, otrzymując nazwę Zespół Elektrociepłowni w Łodzi S.A.
kwietniu 2000 roku ZEC-SA złożył wniosek do MSP o rozpoczęcie procesu prywatyzacji, który zakończył się w sierpniu 2005 r. podpisaniem 11 sierpnia 2005 roku przez Ministra Skarbu umowy sprzedaży 85% akcji na rzecz francuskiego inwestora. Spółka weszła w skład grupy kapitałowej Veolia.
Najstarsza łódzka elektrociepłownia nr 1 (EC1) zakończyła działalność we wrześniu 2001 roku, a w 2006 r. tereny i obiekty zostały przekazane miastu i stanowią kluczowy obszar w projekcie tworzenia nowego centrum Łodzi.
W 2013 roku w wyniku dalszych przekształceń własnościowych firma zmieniła nazwę na Veolia Energia Łódź.
31 marca 2015 roku zakończyła produkcję i została wycofana z eksploatacji, wybudowana w latach pięćdziesiątych, elektrociepłownia EC2 (ul. Wróblewskiego), największy w Łodzi producent pary technologicznej.
Obecnie w skład Veolii Energii Łódź wchodzą: Elektrociepłownia EC3 (ul. Pojezierska), Elektrociepłownia EC4 (ul. J. Andrzejewskiej)
Zakład Sieci Cieplnej (ul. Wieniawskiego).

Veolia Energia Łódź przesyła ciepło systemowe, własną siecią ciepłowniczą, do około 60 proc. łódzkich mieszkań. Zasila również w ciepło zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe i usługowe. Uczestniczy w największych przedsięwzięciach inwestycyjnych podejmowanych w mieście, współpracuje z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
Z władzami miasta spółka działa w zakresie likwidacji źródeł niskiej emisji w ramach projektów „Mia100 kamienic” i rewitalizacji obszarowej centrum. Do sieci ciepłowniczej podłączane są też nowe miejskie obiekty, jak dworzec Łódź Fabryczna i stadion miejski przy. al. Piłsudskiego.