×

Członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich z koła przy Veolii Energii Łódź otrzymali odznaki honorowe organizacji SEP i NOT

Członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich z koła przy Veolii Energii Łódź otrzymali odznaki honorowe organizacji SEP i NOT. Wyróżnieni zostali: Jacek Kuczkowski – Szafirową Odznaką Honorową SEP; Krzysztof Dzieciątkowski i Patryk Służański – Srebrną Odznaką Honorową SEP; Stanisław Burda, Sławomir Burmann i Zdzisław Sobczak  – Złotą Odznaką Honorową NOT; Zbigniew Przybylski – Srebrną Odznaką Honorową NOT. Jacky Lacombe otrzymał Medal im. prof. Jana Obrąpalskiego.

Odznaki NOT wręczał prof. Mirosław Urbaniak, prezes Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT, a stowarzyszeniowe Władysław Szymczyk, prezes oddziału łódzkiego SEP, który kilka dni wcześniej otrzymał Srebrną Odznakę Honorową NOT.