×

Seminarium Regionalne Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie przebiegało pod tytułem „Aktualne Problemy funkcjonowania ciepłownictwa”

Podczas seminarium IGCP, które odbyło się w Łodzi, omówiono m.in. tematy związane z dostosowaniem zakładów ciepłowniczych do Dyrektywy IED oraz MCP, dyskutowano o innowacyjnych rozwiązaniach IT dla polskiego ciepłownictwa oraz zastosowaniu LNG w obszarze małej i średniej skali. Łódzka Veolia zaprezentowała funkcjonowanie łódzkiego systemu ciepłowniczego w kontekście zaopatrzenia miasta w ciepło systemowe. Drugiego dnia Seminarium uczestnicy odwiedzili elektrociepłownię EC4. Przewodnikiem po naszym zakładzie był Jarosław Januszkiewicz.