×

Veolia Energia Łódź S.A. sprzedaje ciepło w GJ na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu), a Spółdzielnia Mieszkaniowa lub Wspólnota Mieszkaniowa rozlicza się z lokatorami za m3 wody. Zagadnienie indywidualnego rozliczenia kosztów ciepła ze Spółdzielnią Mieszkaniową nie jest zagadnieniem dotyczącym rozliczeń pomiędzy odbiorcą a przedsiębiorstwem energetycznym. Wysokość jednostkowego kosztu podgrzania 1 m3 wody uzależniona jest od wielu czynników takich jak intensywność korzystania z ciepłej wody, stan techniczny instalacji ciepłej wody użytkowej (cwu), rozległość tej instalacji czy odległość ją dzieląca od węzła cieplnego, w którym następuje jej faktyczne podgrzanie.

Mimo, że dostawca ciepła stosuje jednakowe ceny i stawki opłat dla wszystkich odbiorców zaliczonych do tej samej grupy taryfowej, jednostkowa cena podgrzania 1m3 wody może się znacząco różnić w poszczególnych obiektach, z uwagi na czynniki wymienione powyżej.