×
W dniu 2 czerwca 2015 roku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Veolii Energii Łódź S.A.
 
Początek obrad przewidziany jest na godzinę 14.00 (rejestracja akcjonariuszy rozpocznie się od godziny 13.00). 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ZWZ podsumuje działalność Spółki i organów jej władzy w 2014r., zatwierdzi podział wypracowanego zysku i zasady wypłaty dywidendy oraz podejmie de-cyzję dot. wprowadzenia zmian w statucie. Ponieważ rok 2014 był ostatnim rokiem VIII kadencji Rady Nadzorczej ZWZ obwieści także decyzję dot. składu Rady Nadzorczej IX kadencji.
 
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Veolii Energii Łódź w Łodzi przy ul. J. Andrzejewskiej 5, w budynku C, w Sali konferencyjnej VIP (1. piętro).
 
Szczegółowe informacje nt. ZWZA znajdują się tutaj.