×

Sposób w jaki jest rozliczane pobrane ciepło w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań licznika, w okresie braku prawidłowego pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, jest wskazany w zawartej z przedsiębiorstwem ciepłowniczym umowie sprzedaży ciepła.