×

Okres rozliczeniowy wskazany jest na odwrocie faktury VAT – bądź w załączniku do faktury (jeżeli faktura obejmuje kilka odbiorów – odrębnie dla poszczególnych odbiorów).