×

Komunikat

skierowany do Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „ŚRÓDMIEŚCIE” w upadłości w Łodzi przy ul. Wigury 15.

 

Veolia Energia Łódź S.A. w Łodzi informuje, iż od dnia 1 października 2014 r. – tj. ogłoszenia upadłości likwidacyjnej, wszelkie wpłaty za ciepło dostarczane do zasobów mieszkaniowych tej Spółdzielni, należy uiszczać bezpośrednio na konto upadłego,wskazane przez Syndyka masy upadłości.