×

Na przełomie 2020 / 2021 Veolia Energia Polska na rzecz Veolia Energia Łódź, planuje rozpoczęcie przetargów, które mają wyłonić Wykonawcę „Pod Klucz”:
dla budowy nowego duo-bloku gazowo – parowego CCGT”
– dla budowy nowego Zakładu Odzysku Energii w Łodzi.
Procedura przetargowa będzie prowadzona za pośrednictwem naszej Platformy Zakupowej – https://platformazakupowa.veolia.pl/
Przypominamy, że skorzystanie z Platformy Zakupowej wymaga wcześniejszej rejestracji w strefie Dostawcy.
Szczegółowe informacje o rejestracji w linku: https://promo.marketplanet.pl/veolia

W czerwcu 2021 Veolia Energia Polska na rzecz Veolia Energia Łódź, planuje rozpoczęcie przetargu, który ma wyłonić Wykonawcę/ Wykonawców dla zadań:
1. Zabudowa stacji redukcyjno – schładzającej SRS3 i wymiennika szczytowego WSZ3 w EC3 na bloku 4.
2. Modernizacja instalacji skroplin wymiennika szczytowego WSZ1 w EC3 na bloku 1.
Zakres prac dla realizacji zadań będzie obejmował:
1. kompletne dostawy urządzeń, w tym: stacja redukcyjno – schładzająca na bloku 4, wymienniki na bloku 1 i 4, rurociągi dolotowe i wylotowe wraz z armaturą, układy pomp odbioru kondensatu,
2. kompletne roboty w tym: demontaże – montaże, prace budowlane, podłączenia do istniejących w EC3 układów technologicznych, elektrycznych, AKPiA i układów sterowania,
3. kompletne usługi w zakresie wykonania dokumentacji technicznej i instrukcji eksploatacji, uzyskania niezbędnych pozwoleń i dopuszczeń prawnych, prac nadzoru rozruchu i szkolenia obsługi EC3.

Osobami do kontaktu w sprawach technicznych ze strony Veolii Energii Łódź S.A. są Jarosław Sobański i Robert Jacak

Procedura przetargowa będzie prowadzona za pośrednictwem naszej Platformy Zakupowej – https://platformazakupowa.veolia.pl/
Przypominamy, że skorzystanie z Platformy Zakupowej wymaga wcześniejszej rejestracji w strefie Dostawcy. Szczegółowe informacje o rejestracji w linku: https://promo.marketplanet.pl/veolia