×

Po 57 latach pracy Elektrociepłownia nr 2 w Łodzi została wyłączona z eksploatacji.

 

31 marca 2015 roku tuż przed godziną 12.00 wydano polecenie o wyłączeniu ostatnich urządzeń produkujących ciepło i energię elektryczną. Turbozespół nr 7 oraz dostarczający do niego parę kocioł nr 9 zostały wyłączone – na nastawi rozbrzmiał dźwięk pożegnalnej trąbki, a na w maszynowni i kotłowni zawyły syreny.

 

Od tej chwili na terenie zakładu pozostały do wykonania prace związane z usunięciem materiałów poprodukcyjnych i eksploatacyjnych oraz zabezpieczeniem infrastruktury.  Prace te potrwają do końca roku.

 

Przyczyną zamknięcia zakładu były przede wszystkim względy technologiczne (wyeksploatowane urządzenia produkcyjne) oraz coraz mniejsze zapotrzebowanie miasta na ciepło i energię elektryczną. Kluczowe są też nowe normy ochrony środowiska, które wejdą w życie w 2016 roku.

 

Łódzki system ciepłowniczy był przygotowywany od kilku lat do wyłączenia EC2. Sieć ciepłownicza oraz elektrociepłownie EC3 (Łódź – Bałuty) i EC4 (Łódź – Widzew) zostały zmodernizowane i w pełni zaspokoją zapotrzebowania miasta na ciepło systemowe.

 

Więcej na temat wyłączenia EC2 i optymalizacji łódzkiego systemu ciepłowniczego można przeczytać tutaj.