×

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu PŁ rozstrzygnięta została trzecia edycja konkursu na najlepszą pracę inżynierską o tematyce energetycznej.

Podczas uroczystego posiedzenia senatu z okazji 71. rocznicy powstania Politechniki Łódzkiej rozstrzygnięta została trzecia edycja konkursu na najlepszą pracę inżynierską o tematyce energetycznej, organizowana  przez naszą Spółkę we współpracy z Politechniką Łódzką.

W tegorocznej edycji konkursu zwyciężyła praca dyplomowa pt. „Analiza wpływu modernizacji i rozbudowy systemu ciepłowniczego na ograniczenie emisji w aglomeracji łódzkiej”,  której autorką jest Ewa Michnicka. Praca została napisana dzięki współpracy z wydziałem Ochrony Środowiska, który udzielił studentce  wsparcia merytorycznego i eksperckiego. Nagrodą główną w konkursie jest 5-miesięczny płatny staż w Veolii Energii Łódź.

 

Fot. K. Olszewska