×

Kapituła konkursu wyłoniła trzech zwycięzców, którzy na swoich zdjęciach najciekawiej ujęli problematykę niskiej emisji w Łodzi