×

Decyzję o rozpoczęciu lub przerwaniu dostarczania ciepła do obiektu (-ów) podejmują Odbiorcy mający podpisane z Veolią Energią Łódź S.A. umowy sprzedaży ciepła. Zwracają się oni w tej sprawie z pisemnym wnioskiem do odpowiedniego Rejonu Eksploatacyjnego Spółki, przesłanym drogą e-mailową na adres:

rejon1.lodz@veolia.com

rejon2.lodz@veolia.com

W przypadku odbiorców zbiorowych (domów wielolokalowych), możliwe jest podejmowanie decyzji przez osoby lub jednostki upoważnione do reprezentowania tych Odbiorców, np. we Wspólnocie Mieszkaniowej przez Administratora/Zarządcę nieruchomości.