×

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne odbiorcą ciepła jest każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Przez odbiorcę końcowego rozumie się odbiorcę dokonującego zakupu energii na własny użytek. Przez odbiorcę ciepła w gospodarstwie domowym rozumie się odbiorcę końcowego dokonującego zakupu ciepła wyłącznie w celu jego zużycia w gospodarstwie domowym. W przypadku  odbiorcy ciepła w budynku wielolokalowym, umowę sprzedaży ciepła zawiera z przedsiębiorstwem ciepłowniczym właściciel budynku, który jest zobowiązany rozliczyć koszty ciepła dostarczonego do budynku(-ów). Administratorzy/Zarządcy budynków rozwiązują problemy podziału kosztów ciepła na poszczególne lokale wewnętrznymi przepisami.