×

Veolia Energia Łódź od wielu lat jest partnerem programu Młodzi w Łodzi. W tym roku ufundowała dwa stypendia dla studentów Politechniki Łódzkiej.

Veolia Energia Łódź od wielu lat jest partnerem programu Młodzi w Łodzi. W tym roku ufundowała dwa stypendia dla studentów Politechniki Łódzkiej.

 

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym, stanowi formę motywacji i  wsparcia finansowego dla studentów, którzy wyróżniają się ponadprzeciętnymi wynikami w nauce, zaangażowaniem w działalność organizacji studenckich oraz dążeniem do zdobywania dodatkowych kwalifikacji poza uczelnią. Stypendium powinno być przeznaczone na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań studenta oraz wspomagać możliwości stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

 

O stypendium może się ubiegać student co najmniej czwartego roku studiów jednolitych bądź co najmniej pierwszego roku studiów drugiego stopnia, który studiuje na Politechnice Łódzkiej, na następujących wydziałach:

 

  • Wydział Mechaniczny,
  • Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki,
  • Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,
  • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie programu Młodzi w Łodzi:https://mlodziwlodzi.pl/stypendia/dalkia/.