×

Informacja na temat

modernizacji sieci ciepłowniczej

 

Veolia Energia Łódź S.A. informuje, że przystępuje do modernizacji sieci ciepłowniczej biegnącej wzdłuż al. Włókniarzy od ul. Limanowskiego w kierunku ul. Drewnowskiej (do al. Włókniarzy 151), oraz do modernizacji sieci ciepłowniczej biegnącej wzdłuż al. Włókniarzy w kierunku osiedla Radogoszcz na odcinku od ulicy Św. Teresy od Dzieciątka Jezus do ulicy 11-go Listopada.

 

Z uwagi na przebudowę sieci ciepłowniczej wzdłuż al. Włókniarzy w kierunku ul. Drewnowskiej nastąpi wstrzymanie dostaw ciepłej wody do mieszkańców Łodzi w rejonie ulic: Limanowskiego, Mokrej, Lutomierskiej, al. Włókniarzy, Żubardzkiej, Inowrocławskiej, Puławskiego, Wielkopolskiej, Turoszowskiej w terminie od 4.09 do 17.09.2017r.

 

Natomiast przebudowa sieci wzdłuż al. Włókniarzy w kierunku osiedli Radogoszcz Wschód, Radogoszcz Zachód i Liściasta spowoduje wstrzymanie dostaw ciepłej wody do obiektów na terenie tych osiedli w terminie od 12.09 do 25.09.2017r.

 

Z związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi nastąpią zmiany w organizacji ruch drogowego w następujących terminach:

 

·             wyłączenie jezdni południowej ul. Limanowskiego (w kierunku centrum)               od 01 do 08 września 2017r.

·             wyłączenie jezdni północnej ul. Limanowskiego (w kierunku os. Teofilów)             od 09 do 12 września 2017r.

·             zamknięcie jezdni ul. Wielkopolskiej (przy al. Włókniarzy)                                     od 13 do 19 września 2017r.

 

Prace przy modernizacji sieci ciepłowniczej spowodują również zmiany w ruchu na al. Włókniarzy na odcinku od ulicy Św. Teresy od Dzieciątka Jezus do ulicy Liściastej, tj. nastąpi zwężenie o dwa pasy ruchu wschodniej jezdni al. Włókniarzy na tym odcinku ulic oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h w terminie od 11 do 21 września 2017r.

 

Veolia Energia Łódź przeprasza za wszelkie utrudnienia wynikające z modernizacji sieci ciepłowniczej. Veolia dołoży wszelkich starań aby sprawnie wykonać prace modernizacyjne i ograniczyć czas wyłączenia ciepłej wody dla mieszkańców oraz ograniczyć utrudnienia w ruchu drogowym.