×
Nowa Energia dla Łodzi Dbamy o środowisko naturalne i zasoby – dekarbonizujemy łódzki system ciepłowniczy. Nowa Energia dla Łodzi Wdrażamy rozwiązania systemowe – współpracujemy z miastem, instytucjami, organizacjami i społecznością lokalną w celu wypracowania najlepszych rozwiązań. Nowa Energia dla Łodzi Działamy wspólnie – prowadzimy działania edukacyjne i społeczne na rzecz ochrony klimatu i poprawy warunków życia w mieście. Znajdziesz nas też na https://www.facebook.com/NowaEnergiaDlaLodzi/