×

Podczas zajęć uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi wykonali model samolotu z materiałów pochodzących z recyklingu i zapoznawali się z problemem ochrony środowiska i oszczędzania energii. Podczas wycieczki po elektrociepłowni EC4 poznali proces technologiczny wytwarzania ciepła systemowego i energii elektrycznej oraz zapoznali się z instalacjami środowiskowymi w zakładzie. Zajęcia były połączone z nauką podstaw języka francuskiego, którą poprowadzili nauczyciele z Alliance Francaise.