×
W odpowiedzi na stojące przed producentami podstawowe wyzwania, takie jak zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa, oszczędne gospodarowanie energią i redukcja emisji gazów cieplarnianych, Veolia świadczy usługi z zakresu techniki, utrzymania całej infrastruktury nieprodukcyjnej – energetycznej – związanej z instalacjami wewnętrznymi i budynkiem. Rozwiązania Veolii opierają się na znajomości otoczenia działalności przedsiębiorstw. Dostosowane są do indywidualnych potrzeb klientów w odniesieniu do specyfiki branży, dają również gwarancję najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa. Veolia zapewnia kompleksowe wsparcie projektowe, inżynieryjne oraz w zakresie obsługi i konserwacji instalacji, zakupów paliw a także infrastruktury technicznej.
Optymalizacja wytwarzania i dystrybucji mediów
Optymalne gospodarowanie energią i redukcja emisji gazów cieplarnianych to dwa podstawowe wyzwania przed jakimi stają producenci. Dzięki dopasowaniu naszych rozwiązań do konkretnej liczby i wielkości administrowanych przez nas obiektów, a także poprzez poszerzenie gamy naszych usług i zakresu prac, wspomagamy naszych klientów w mierzeniu się z tymi wyzwaniami w całym łańcuchu zarządzania energią.
Veolia oferuje:
  • ciepło systemowe,
  • budowę i eksploatację indywidualnych źródeł kogeneracyjnych (gazowych lub opalanych biomasą),
  • dostawy energii elektrycznej w TPA,
  • dostawy i zarządzanie mediami energetycznymi,
  • optymalizację kosztów energii i kosztów operacyjnych,
  • kompleksową obsługę multitechniczną infrastruktury technicznej,
  • rozwiązania wykorzystujące ciepło odpadowe,
  • niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii,
  • obniżenie emisji CO2.