×

Miasto Łódź i Veolia Energia Łódź podpisały dziś list intencyjny dot. realizacji programu obszarowej rewitalizacji historycznego centrum.

Podpisy pod dokumentem złożyli pani Hanna Zdanowska – prezydent miasta Łodzi oraz pan Sławomir Jankowski – członek zarządu, dyrektor ds. handlowych Veolii Energii Łódź. Veolia uczestniczy w projekcie od samego początku, tj. od 2012 roku, kiedy podpisano list intencyjny dot. projektu „Mia100 kamienic”. W ramach współpracy Veolia opracowuje koncepcje zasilania, projektuje i buduje sieci ciepłownicze oraz węzły cieplne umożliwiając tym samym dostawy ciepła systemowego do modernizowanych kamienic.

Dzięki dotychczasowym działaniom Miasta i Veolii do sieci ciepłowniczej podłączono 40 budynków, kolejnych 50 jest już objętych umowami, a łączny potencjał projektu sięga 280 kamienic.

Poza zwiększeniem komfortu życia mieszkańców, ograniczeniem ryzyka pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla projekt już pozwolił ograniczyć emisję CO2 o ponad 2 800 ton rocznie, a docelowo redukcja wielkości emisji wyniesie kolejne 30 000 t/rok.

 

W zakresie rewitalizacji obszarowej listy intencyjne podpisali również przedstawiciele PGE Dystrybucja S.A. oraz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.