×

W imieniu Prezydenta RP, Wojewoda Łódzki prof. Zbigniew Rau odznaczył Sławomira Burmanna członka zarządu i dyr. ds. operacyjnych Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju energetyki. Panowie Wiesław Adamski, Stanisław Michałek i Tadeusz Plesiak zostali odznaczeni Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę w uznaniu wzorowego i sumiennego wykonywania obowiązków zawodowych. Natomiast odznaczenia resortowe Ministra Energii – odznaki honorowe Za Zasługi dla Energetyki otrzymali: Jacek Chmielecki, Tadeusz Dzierzgowski, Zdzisław Drzazga i Dariusz Meus. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. Wszystkim naszym wyróżnionym pracownikom w roku Jubileuszu 110-lecia energetyki w Łodzi serdecznie gratulujemy.

fot. Urząd Wojewódzki w Łodzi