×
Veolia Energia Łódź przyjmuje na praktyki wakacyjne wyłącznie studentów wybranych wydziałów Politechniki Łódzkiej, których prace dyplomowe związane są z energetyką.
Na mocy zawartego „Porozumienia o współpracy w obszarze kształcenia” z Politechniką Łódzką, Veolia Energia Łódź przyjmuje na praktyki osoby wskazane przez koordynatora ds. praktyk – pana Jakuba Łagodzińskiego z Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej.
Nie przyjmujemy indywidualnych podań o odbycie praktyk od osób z innych uczelni i z innych wydziałów, niż wymienione poniżej wydziały Politechniki Łódzkiej:
• Mechaniczny,
• Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki,
• Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.
 
Wszystkie osoby pragnące uzyskać więcej informacji na temat praktyk wakacyjnych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z p. Jakubem Łagodzińskim koordynatorem współpracy z ramienia Politechniki Łódzkiej. Dla WIPOŚ  praktyki koordynuje dr inż. Maria Troszkiewicz.
Ze strony Veolii Energii Łódź informacji udziela p. Małgorzata Kamińska z Wydziału Zarządzania Kompetencjami (e-mail: malgorzata.kaminska@veolia.com, tel.: 42 675 52 69).