×

Veolia Energia Łódź złożyła do NFOŚiGW wnioski o dofinansowanie dla projektów modernizacji sieci ciepłowniczej z realizacją w l. 2017-2020

Veolia Energia Łódź złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioski o dofinansowanie dla czterech projektów modernizacji sieci ciepłowniczej przewidzianych do realizacji w latach 2017-2020 „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap I cz. 2, Etap II cz. 1, Etap II cz. 2 oraz Etap III”. W efekcie, dzięki zaangażowaniu i pracy międzywydziałowego zespołu oraz pomocy wielu pracowników Veolii Energii Łódź, w ciągu ostatnich 4 miesięcy 2016 roku złożono pięć wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, stanowiących łącznie aż 85 zadań inwestycyjnych.

Dziękujemy zespołowi projektowemu i wszystkim, którzy uczestniczyli w pracach aplikacyjnych.