×

Informujemy o awarii sieci ciepłowniczej Dn 800 zasilającej os. Chojny.

Informujemy o awarii sieci ciepłowniczej Dn 800 zasilającej os. Chojny.