×

Nagrody „Łódzkie Eureka” wręczono podczas gali inaugurującej XVIII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki, którego partnerem jest Veolia.

Nagrody „Łódzkie Eureka” wręczono podczas gali inaugurującej XVIII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki, którego partnerem jest Veolia.
W kategorii „Technika” było dwóch laureatów: zespół GUST Generative Urban Small Turbine z Politechniki Łódzkiej za projekt mikroturbiny wiatrowej przeznaczonej dla terenów zurbanizowanych oraz zespół Iron Warriors, również z PŁ za projekt super oszczędnego pojazdu Eco Arrow 3.0. Oba zespoły młodych naukowców od lat wspiera łódzka spółka Veolii.
Wyróżnienie honorowe statuetką „Łódzkie Eureka” przyznaje Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne o randze międzynarodowej i krajowej. Celem wyróżnienia jest promocja twórców (lub zespołów), działających na rzecz rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego.
Galę uświetnił II Koncert fortepianowy g-moll op. 16 S. Prokofiewa w wykonaniu Michała Chojnackiego i Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Łodzi.

 

fot x 4: Robert Kamiński