×

została partnerem ścieżki edukacyjnej „Przetwarzanie energii”

w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi