×

Veolia Energia Łódź zorganizowała kolejną edycję Seminarium Ciepła Systemowego, które było częścią dorocznego spotkania członków Forum Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych z Łodzi oraz prezesów zarządów spółdzielni mieszkaniowych z terenu województwa łódzkiego.

Podczas prezentacji i dyskusji zaprezentowano kluczowe inwestycje w mieście, które korzystają z ciepła systemowego z Veolii. Omówiono plan letnich przerw remontowo-modernizacyjnych w dostawie ciepła oraz zaprezentowano nowy moduł wyszukiwarki tych przerw dostępny na stronie internetowej łódzkiej Veolii. Uczestnicy zostali zapoznani z aktualną unijną dyrektywą o efektywności energetycznej i nowymi obowiązkami dotyczącymi zarządców nieruchomości związanymi z wyposażeniem lokali w liczniki posiadające zdalny odczyt. Zaprezentowano projekt monitorowania jakości powietrza w Łodzi.

Spółdzielcy otrzymali dyplomy za korzystanie z e-faktury, ze szczególnym podkreśleniem wymiaru ekologicznego tego rozwiązania. Dyplomy otrzymali również spółdzielcy, którzy współpracują z Veolią w projektach pozyskiwania białych certyfikatów.