×

W skład łódzkiego systemu ciepłowniczego, którym zarządza Veolia, wchodzą dwie elektrociepłownie EC3 i EC4 oraz ponad 800 km sieci ciepłowniczej. Moc cieplna osiągalna urządzeń wytwórczych spółki wynosi 1624 MW, a elektryczna 404 MW. Potencjał produkcyjny stanowi 14 kotłów (8 parowych i 6 wodnych) i 7 turbozespołów.  Veolia obsługuje ponad 9300 węzłów ciepłowniczych. W latach 2006-2016 Veolia Energia Łódź przyłączyła do sieci ciepłowniczej ok. 4,5 mln m2 powierzchni obiektów, których łączna moc zamówiona przekroczyła 400 MW. W tym czasie liczba obsługiwanych przez łódzką Veolię węzłów cieplnych wzrosła o ponad 1200, a sieci ciepłowniczej przybyło aż 90 km.