×
Wprawdzie efektywność energetyczna w Polsce systematycznie rośne, jednak nadal zużywamy zdecydowanie za dużo energii. W przeliczeniu na jednego mieszkańca zużywamy jej nawet o 40 proc. więcej niż na Zachodzie.

Attachments