×
W Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad projektem nowej polityki energetycznej Państwa. W aktualnym dokumencie, wyznaczającym strategię do roku 2030, ciepłownictwo jest traktowane zbyt ogólnikowo. Branża potrzebuje kompleksowego podejścia, bez którego nie ma możliwości tworzenia ram prawnych wspierających jej rozwój.

Attachments