×
Nie ma jednoznacznej definicji inteligentnego miasta. W sposób uproszczony rozumiane jest ono jako systemy teleinformatyczne wspomagające różne elementy infrastruktury miejskiej, sterujące światłami na skrzyżowaniach, oświetleniem, siecią energetyczną, wodociągową, ciepłowniczą czy gazową. Jednak smart city to dużo więcej.

Attachments