×

Pracownicy Działu Zarządzania Wierzytelnościami udzielą Państwu wszelkich informacji na temat:

  • stanu salda
  • zwrotu nadpłaconych środków pieniężnych
  • warunków spłaty zadłużenia
  • warunków i zasad zabezpieczenia wierzytelności Spółki
  • podejmowanych działań windykacyjnych

e-mail: veolialodz-naleznosci@veolia.com