×

W jaki sposób mogę sprawdzić stan mojego salda?

Stan salda można sprawdzić kontaktując się z Działem Zarządzania Wierzytelnościami przez adres e-mail: veolialodz-naleznosci@veolia.com

Co zrobić jeśli nie otrzymałem faktury za ciepło, z tytułu pozostałej sprzedaży bądź noty odsetkowej?

Należy wystąpić do Działu Zarządzania Wierzytelnościami o wydanie duplikatu faktury lub noty wysyłając pismo na adres:

Dział Zarządzania Wierzytelnościami

Veolia Energia Łódź S.A.

ul. J. Andrzejewskiej 5,  92-550 Łódź

lub na adres e-mail: veolialodz-naleznosci@veolia.com

W jaki sposób mogę sprawdzić, czy wpłata dokonana przeze mnie wpłynęła na konto Veolii Energii Łódź S.A.?

Można to sprawdzić kontaktując się z Działem Zarządzania Wierzytelnościami przez adres e-mail: veolialodz-naleznosci@veolia.com