×
PRZYŁĄCZENIA NOWYCH KLIENTÓW

Adres korespondencyjny w sprawach przyłączenia do sieci ciepłowniczej, wydania warunków o przyłączenie lub promesy o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej, złożenia wniosku o przyłączenie: przylaczenia.vlod@veolia.com

Agnieszka Wypych, kierownik projektu handlowego (obszar 1) tel. 663 920 258, e-mail: agnieszka.wypych@veolia.com

Cezary Kwolek, kierownik projektu handlowego (obszar 1)
tel. 667 620 645, e-mail: cezary.kwolek@veolia.com

Piotr Froncki, kierownik projektu handlowego (obszar 2) tel. 667 620 607; e-mail: piotr.froncki@veolia.com

Agata Starnowska-Sejdak, kierownik projektu handlowego (obszar 2) tel. 667 620 601;
e-mail: agata.starnowska@veolia.com

Tomasz Pająk, kierownik projektu handlowego (obszar 3)
tel. 663 950 479; e-mail: tomasz.pajak@veolia.com

Wojciech Czyżycki, kierownik projektu handlowego (obszar 3) tel. 721 201 095;
e-mail: wojciech.czyzycki@veolia.com

OBSŁUGA KLIENTA

Umowy sprzedaży ciepła

e-mail: veolialodz-bok@veolia.com

+48 665 690 019; +48 667 675 745; +48 667 620 604; +48 887 180 436

Faktury za ciepło

e-mail: faktury.pl.vlod@veolia.com

Dział Zarządzania Wierzytelnościami:

e-mail: veolialodz-naleznosci@veolia.com

 

Regulacja praw  w zakresie korzystania z nieruchomości zajętych pod istniejącą sieć ciepłowniczą lub pod nowo budowaną sieć: tel. (42) 675 45 21 lub (42) 675 53 80

Dane adresowe:
Veolia Energia Łódź S.A.
ul. J. Andrzejewskiej 5
92-550 Łódź
sekretariatlodzzsc.pl-vlod@veolia.com