×
Veolia Energia Łódź S.A.
Dział Zakupów i Logistyki
ul. J.Andrzejewskiej 5
92-550 Łódź
Budynek A, I piętro
e-mail: pl.vlod.zakupy.mailbox@veolia.com
Postępowania zakupowe
UWAGA: Dane kontaktowe osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami zawsze zawiera Ogłoszenie/ Specyfikacja lub Zapytanie ofertowe.