×

Usługi kompleksowej eksploatacji lokalnych kotłowni gazowych i olejowych oraz innych urządzeń energetycznych takich jak pompy ciepła, nagrzewnice powietrza, centrale wentylacyjne oraz powiązane instalacje, obejmującą:

określone prawem i dokumentacją techniczno-ruchową danego urządzenia czynności konserwacyjno-eksploatacyjne takie jak:

  • badanie składu chemicznego wody, odmulanie zbiornika, regulacja i czyszczenie palnika, itp.
  • usługę pogotowia awaryjnego, z gwarantowanym czasem reakcji na zgłoszenie awarii,
  • zdalnej kontroli parametrów pracy i stanów awaryjnych ,
  • regulację pracy palników gazowych i olejowych wraz z analizą spalin,
  • kontrolę szczelności instalacji gazowych oraz kontrolę pracy systemu detekcji wycieku gazu GAZEX,
  • wykonywanie modernizacji, ulepszeń oraz wymian urządzeń wchodzących w skład kotłowni,
  • przygotowanie kotłowni do inspekcji UDT,
  • odkamienianie kotłów wodnych i parowych,
  • inne czynności związane z bieżącą obsługą, utrzymaniem, modernizacjami oraz usuwaniem awarii i usterek.

 

Posiadamy autoryzacje producenckie wybranych producentów.

 

Usługę możemy świadczyć na terenie całego województwa łódzkiego.